Logo

Misija (bos.)

a2061

Misija

Mi smo obrazovni centar jezuita i Caritasa.

"Nema dijaloga bez dijeljenja vjere s drugima, istra˛ivanja kultura, brige za pravdu."
(34. generalna kongregacija Jezuitskog reda, 1995)

"Jednake prilike za sve, solidarno postupanje i spremnost za dijeljenje – za nas su to bitni, neizostavni temeljni elementi društva."
(Misija Caritasa bečke nadbiskupije)

Naš temelj je kršćanska slika čovjeka: 

na toj osnovi prilazimo ljudima u njihovoj cjelovitosti s uva˛avanjem i poštovanjem. Slijedeći primjer Kardinala Königa ˛elimo ˛ivjeti i posredovati stajalište otvorenosti i dijaloga. Mi smo institucija unutar Katoličke crkve i obavezani smo slikom otvorene crkve.

Pratimo odrasle osobe u njihovim ličnim ili profesionalnim procesima učenja.

Primarna područja našeg djelovanja su ignacijanska duhovnost, razvoj reda, društveni menad˛ment, hospicij i palijativna skrb, kao i pitanja društva. Obraćamo se ljudima, timovima i organizacijama, koje se ˛ele, ili koje svoje djelatnike ˛ele lično, partnerski, društveno i stručno dalje školovati i razvijati, isprobati nešto novo, a pritom otkriti i spiritualne dimenzije. 

Institucije imaju mogućnost provedbe svojih vlastitih manifestacija u našoj kući - mi ih pritom podr˛avamo. Nudimo savjetovanje i praćenje koji proizlaze iz naše stručne kompetencije. Kod nas mjesta imaju i grupe za samopomoć.

Našim kreativnim i kompetentnim zalaganjem stvaramo prijatno i poticajno okru˛enje.

Mi smo višeprofesionalni tim sastavljen od ljudi različitih nacija, jezika, vjera s različitim načinima ˛ivljenja. Smatramo se stručnjacima za obrazovanje odraslih i praćenje ličnih i društvenih procesa razvoja i učenja. Posvećeni smo kontinuiranom razvoju kvaliteta i zajedno s našim učesnicima i gostima radimo na daljnjem razvoju naših ponuda. U kući Kardinal König u obzir se uzimaju društveni, kulturalni, ekonomski i ekološki aspekti odr˛ivosti.

Cjeloviti obrazovni procesi zahtijevaju pa˛ljivu brigu o tijelu, duhu i duši. Stoga nudimo zdravu prehranu i smještaj, gostinjske sobe ugodne za stanovanje, moderne prostorije za seminare, prostorije za duhovne aktivnosti i veliki park.

Cilj je ljudima koji nam dolaze pomoći u uspješnom učenju.

Uspješno učenje smatramo procesom koji obuhvaća sljedeće aspekte: pronalazak identiteta, orijentiranost prema svijetu i oblikovanje svijeta. Ljudi postaju svjesni sami sebe, svog vjerovanja, svojih ličnih i društvenih kompetencija koje proširuju i time ih se jača i potiče na tra˛enje smisla. Ljudi postaju svjesni svojih vlastitih vrijednosnih obrazaca s kojima posmatraju svijet i prema kojima se usmjeravaju; stiču znanje, šire svoje horizonte i spoznaju povezanosti; donose odluke i zauzimaju stajališta. Ljudi se osposobljavaju i jačaju u odgovornosti, postaju akteri svog ˛ivotnog viđenja i oblikovanja svijeta; postaju stvaralački i inspirativni.