Logo
a2059

Poslanie

Sme centrum vzdelávania Jezuitov a katolíckej Charity.

"Žiaden dialóg bez toho, aby sme vieru zdieľali s inými, skúmali kultúry, zabezpečili spravodlivosť."
(34. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej, 1995)

"Rovnaké šance pre všetkých, solidárny prístup a pripravenosť podeliť sa – to sú pre nás základné a nevyhnutné piliere spoločnosti."
(poslanie Charity Viedenskej arcidiecézy)

Základom je pre nás kresťanský obraz človeka: 

Vzhľadom na to chápeme ľudí ako celok, s úctou a rešpektom. Nasledujúc príklad kardinála Königa chceme žiť a sprostredkovať presvedčenie, otvorenosť a dialóg. Sme inštitúcia  katolíckej Cirkvi verná obrazu otvorenej Cirkvy. 

Sprevádzame dospelých v ich osobných alebo profesionálnych procesoch učenia sa.

Naše programové ťažiská sú ignaciánska spiritualita, rozvoj rádov, sociálny manažment, hospic a paliatívna starostlivosť, ako aj problémy spoločnosti. Oslovujeme ľudí, tímy a organizácie, ktoré by chceli seba alebo svojich spolupracovníkov osobne, partnersky, sociálne a profesionálne ďalej vzdelávať a rozvíjať, chcú sa odvážiť na nové veci a pritom objaviť aj duchovné dimenzie. 

Inštitúcie majú možnosť zorganizovať v našich priestoroch vlastné podujatia – poskytujeme im pritom podporu. Ponúkame poradenstvo a sprevádzanie, ktoré vyplývajú z našich odborných schopností. Aj skupiny vzájomnej pomoci a podpory sú u nás vítané. 

Vytvárame priateľské a podporné prostredie vďaka nášmu kreatívnemu a kompetentnému nasadeniu. 

Sme multiprofesionálny tím rôzneho pôvodu, jazyka a náboženstva žijúci rôznym spôsobom života. Považujeme sa za odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých a sprevádzania osobnými a sociálnymi vývojovými a vzdelávacími procesmi. Hlásime sa k neustálemu rozvoju kvality a s našimi účastníkmi a hosťami spolupracujeme na ďalšom rozvoji našej ponuky. V dome kardinála Königa zohľadňujeme sociálne, kultúrne, ekonomické a ekologické aspekty udržateľnosti. 

Všetky procesy učenia sa si vyžadujú dôslednú starostlivosť o telo, myseľ a dušu. Preto ponúkame zdravé stravovanie, útulné hosťovské izby, moderné priestory pre semináre, priestory pre duchovné rozjímanie a veľký park. 

Cieľom je dopomôcť ľuďom, ktorí k nám prídu, k úspešnému učeniu sa.

Úspešné učenie sa chápeme ako proces s nasledujúcimi aspektmi: hľadanie vlastnej identity, orientovanie sa vo svete a jeho formovanie. Ľudia si uvedomujú samých seba, svoju vieru, svoje osobné a sociálne schopnosti, rozširujú ich a sú posilňovaní a podporovaní v hľadaní zmyslu života. Ľudia si uvedomujú vlastné obrazy sveta, na základe ktorých chápu svet a orientujú sa v ňom; nadobúdajú znalosti, rozširujú si svoje horizonty a spoznávajú súvislosti; vytvárajú si názory a zaujímajú stanoviská. Ľudia sú schopní prevziať zodpovednosť a sú v tom podporovaní, stávajú sa aktérmi vytvárania svojho života a sveta; stávajú sa tvorivými a vysielajú impulzy.

 

Neuer Direktor im KKH ab Jänner 2018

P. Friedrich Prassl SJ wird mit 1. Jänner 2018 die Leitung des Kardinal König Hauses übernehmen.
Er löst P. Christian Marte SJ ab, der das KKH seit 1. August 2008 leitet.

mehr...


sinn*en*voll leben
inklusive Demenz

Von 7. bis 14. Oktober 2017 finden in und rund um das Kardinal König Haus 25 Veranstaltungen rund um ein gutes Leben mit Demenz statt. 

mehr...


Kurz-Exerzitien für junge Erwachsene

Für wen gehst du?
Ein sinnvolles Leben leben.

mehr...