Logo
a2062

Misja

Centrum Edukacji Towarzystwa Jezusowego i Caritas.

"Dialog nie może istnieć bez dzielenia się z innymi prawdami wiary, bez poznawania kultur i promowania sprawiedliwości."
(34. Kongregacja Generalna Towarzystwa Jezusowego, 1995 r.)

"Równe szanse dla wszystkich, solidarność w działaniach oraz gotowość do dzielenia się z innymi – to ważne, nieodzowne elementy działania naszej organizacji."
(Misja Caritas przy Archidiecezji Wiedeńskiej)

Podstawą naszego działania jest chrześcijańska koncepcja człowieczeństwa:

To z niej wynika szacunek i respekt, z jakim podchodzimy do wszystkich ludzi. Podążając za przykładem kardynała Königa chcemy respektować odmienne punkty widzenia, prezentować postawę otwartą i chęć dialogu oraz pośredniczyć w realizowaniu takich wartości. Jesteśmy instytucją Kościoła Katolickiego i czujemy się zobowiązani do promowania wizerunku „Kościoła otwartego”.

Wspieramy osoby dorosłe w ich osobistych i zawodowym procesie zdobywania wiedzy.

Kluczowymi elementami naszego programu są: duchowość ignacjańska, rozwój zakonów, zarządzanie społeczne, hospicja i opieka paliatywna oraz istotne problemy współczesnego społeczeństwa. Nawiązujemy dialog z ludźmi, grupami i organizacjami, które chcą zadbać o fachowe kształcenie i rozwój własny lub swoich pracowników. Odbywa się to u nas na płaszczyźnie osobistej, partnerskiej i społecznej. Kształtujemy ludzi, którzy są gotowi na nowe wyzwania oraz odkrywanie duchowych płaszczyzn swojego jestestwa. 

Chętnie służymy pomocą instytucjom, które w naszych murach chcą przeprowadzać własne programy organizacyjne i szkoleniowe. Zapraszamy do nas również wszelkie grupy pomocy wzajemnej - to miejsce jest również dla Was! 

Nasza oferta opiera się na kompetencji i specjalistycznych umiejętnościach, którymi od lat służymy wszystkim zainteresowanym.

Dzięki naszemu kompetentnemu oraz kreatywnemu zaangażowaniu tworzymy przyjazne warunki wspierające dany program.

Jesteśmy grupą reprezentującą różne profesje i różne style życia, o różnych korzeniach narodowych, językowych i religijnych. Jesteśmy prawdziwymi ekspertami w zakresie edukacji dorosłych. Towarzyszymy im na ścieżkach osobistego oraz społecznego kształcenia i rozwoju. Jesteśmy zwolennikami stałego poprawiania jakości, więc również wspólnie z uczestnikami naszych zajęć i gośćmi pracujemy nad ulepszaniem i rozszerzaniem naszej oferty. W swoich działaniach Kardinal König Haus uwzględnia także społeczne, kulturalne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Całościowe procesy kształcenia wymagają szczególnej troski nie tylko o duszę, ale również o psychikę i ciało. Dlatego proponujemy także zdrowe posiłki, przytulne pokoje gościnne, pomieszczenia seminaryjne, salki do medytacji oraz duży park.

Naszym celem jest służenie pomocą tym, którzy szukają u nas dróg efektywnej edukacji.

Sukces w nauce należy rozumieć jako proces wieloaspektowy, w którym niebagatelną rolę odgrywa: zdefiniowanie własnej tożsamości, światopogląd i kształtowanie świata. Tutaj ludzie stają się świadomi samych siebie, swojej wiary, swoich kompetencji społecznych i osobowych. Pomagamy w rozszerzeniu owych kompetencji, wzmacniamy i wspieramy w poszukiwaniu ich sensu i celu. Każdy z uczestników odnajdzie tu swój własny kod wartości, który determinuje jego postrzeganie świata i codzienne działania; nabędzie wiedzę, poszerzy horyzonty myślowe, nauczy się podejmowania decyzji i formułowania własnego punktu widzenia. Uczymy i wzmacniamy poczucie odpowiedzialności, pokazujemy, jak być kreatorem własnego życia i kształtować swój świat, jak stać się twórczym i charyzmatycznym człowiekiem.

 

Neuer Direktor im KKH ab Jänner 2018

P. Friedrich Prassl SJ wird mit 1. Jänner 2018 die Leitung des Kardinal König Hauses übernehmen.
Er löst P. Christian Marte SJ ab, der das KKH seit 1. August 2008 leitet.

mehr...


sinn*en*voll leben
inklusive Demenz

Von 7. bis 14. Oktober 2017 finden in und rund um das Kardinal König Haus 25 Veranstaltungen rund um ein gutes Leben mit Demenz statt. 

mehr...


Kurz-Exerzitien für junge Erwachsene

Für wen gehst du?
Ein sinnvolles Leben leben.

mehr...